Խաբում ենք գիտակցությանը

1

Փոքրիկ, զվարճալի հնարք, որի շնորհիվ հեշտությամբ կկարողանաք խաբել Ձեր գիտակցությանը:

 

Պատասխանել պետք է արագ և բարձրաձայն.

1. Կրկնեք արյուն բառը բարձրաձայն 10 անգամ:

2. Ի՞նչ է հոսում երակներով:

3. Ի՞նչ է հոսում, երբ կտրում եք մատը:

4. Ի՞նչ է մղում սիրտը:

5. Լուսաաֆորի ո՞ր գույնի տակ պետք է անցնել փողոցը:

Ինչպե՞ս կարմիր, չէ՞ որ դպրոցում սովորեցնում են, որ կանաչի տակ պետք է անցնել: