Ի՞նչ կպատահի, եթե երկար ժամանակ զսպեք ձեզ ու չմիզեք

1

Ի՞նչ կպատահի, եթե երկար ժամանակ զսպեք ձեզ ու չմիզեք