Դուք կապշեք, երբ տեսնեք, ինչպիսի էքսկուրսիաների են ստիպված լինում մասնեկցել այս աշակերտները

1

Դուք կապշեք, երբ տեսնեք, ինչպիսի էքսկուրսիաների ե ն ստիպված լինում մասնեկցել այս աշակերտները